Nimi: Mysteps
Y-tunnus: 2991342-8 ja 2755276-1
Tietosuojaedustaja: Jenni Hintsala, Johanna Hytönen
Sähköpostiosoite: info@mysteps.fi
Puh: 0405080636,0456318895

Rekisterin nimi: Asiakas, potilasrekisteri

1. Kuvaus tietosuojaselosteesta

Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan yrityksemme ( 2991342-8 ja 2755276-1) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi rekisteröidyn oikeuksista tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.
Tällä sivulla löydät tietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

Henkilötietoja käsitellään yrityksessämme tämän tietosuojailmoituksen ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2. Rekisteröidyn oikeudet
Voit milloin tahansa käyttää seuraavia henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia:

2.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin.
Tämä sisältää mm. oikeuden saada tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoja käsitellään ja mitä varten tietoja käsitellään. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja korjataan.

2.2 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, esimerkiksi asiakassuhteeseen.

2.3 Oikeus tietojen poistamiseen
Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista lähettämällä sähköpostia info@mysteps.fi.
Jos sinulla on valituksia siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai haluat lisätietoja, otathan yhteyttä. Pyydämme sinua avustamaan meitä noudattamaan tätä velvoitetta varmistamalla, että ilmoitat meille mahdollisista muutoksista ottamalla meihin yhteyttä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä sähköpostitse info@mysteps.fi. Jos haluat tehdä kansallisen valvontaviranomaisen valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi).

3. Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?
Mysteps käyttää keräämiään henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitämisen, uudistamisen ja laskuttamisen tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään asiakkailta joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana taikka asiakkaiden muun erillisen suostumuksen perusteella. Potilaan tietoja käytetään ainoastaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten. Käytyjä terapiakeskusteluja ei ole tarpeellista tallentaa.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: Yrityksen nimi, Y-tunnus tai henkilön etunimi ja sukunimi sekä henkilöturvatunnus. Lisäksi yhteystiedot: katuosoite, postinumero, kaupunki, e-mail ja puhelinnumero. 

Mysteps käsittelee henkilötietoja yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu. Henkilötietoja ei käsitellä enempää kuin on tarpeen tietyn tarkoituksen kannalta.
Henkilötietojen säilyttämisessä noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja, esimerkiksi kirjanpitolaista johtuvia.
Mysteps huolehtii, että henkilötiedot suojataan asiattomilta pääsyiltä. Paperisia dokumentteja säilytetään hyvässä järjestyksessä lukollisissa tiloissa ja tietokoneet ja palvelimet on suojattu asianmukaisesti.

5. Onko tietoja siirretty tai luovutettu kolmansille osapuolille?

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä sovellettavan lainsäädännön mukaan tai tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Mysteps:in käyttämillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy Mystepsin hallinnoimiin henkilötietovarantoihin, jotta nämä yritykset voivat suorittaa Mystepsin pyytämiä palveluita. Nämä yritykset ovat velvollisia noudattamaan Mystepsin kanssa solmittuja tietojenkäsittelysopimuksia ja niiden on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

6. Missä tietosi käsitellään?

Asiakassuhteen henkilötietoja käsitellään EU:n sisällä, eikä viedä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Ota yhteyttä

Jenni Hintsala, Johanna Hytönen: info@mysteps.fi.