Palvelut Tartu tilaisuuteen

Innostusta ja luovuutta, läsnä tai etänä!

 

Työnohjaus

Voimia, luovuutta ja intoa työhön!

Työnohjaus antaa mahdollisuuden kehittää työtä, työyhteisöä ja työntekijää.

Työnohjaus on kokonaisvaltainen prosessi, jossa ollaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden äärellä. Tavoitteena on kehittää työtä, vahvistaa voimavaroja, sekä luoda toivon näköaloja.

Työnohjaus vaikuttaa positiivisesti työn laatuun, työssä jaksamiseen, sekä tuottavuuteen. Innostunut, sitoutunut ja voimissaan oleva työntekijä on yritykselle arvokas resurssi. Työnohajus on yksi toimiva tapa huolehtia johdon ja työntekijöiden jaksamisesta, sekä osaamisen kehittämisestä. 

Työnohjaus voi olla joko ryhmä-, yksilö-, tai esimiestyönohjausta. Työnohjaus on mahdollista järjestää myös etäyhteydellä!

Koulutukset ja luennot

Innostusta ja luovuutta!

Kaivataanko työyhteisössänne inspiraatiota ja kehittymistä eri teemojen, kuten työssä jaksamisen tai yrityskulttuurin kehittämisen äärellä?

Tuomme ammattitaitomme ja kokemuksemme jaettavaksi ja kehitystyön tueksi. 

Luennot ja koulutukset rakennetaan yhdessä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan, jossa käsiteltävinä aiheina voivat olla erilaiset teemat työn kehittämisen, työssä jaksamisen tai itsensä kehittämisen taitojen äärellä.

Työtapamme on ratkaisukeskeinen, mikä tarkoittaa kehittämistyössä konkreettisia ja innostavia askeleita kohti haluttua muutosta. Harvoin mitään tapahtuu pelkästään pohtimalla, vaan myös kysymällä ”miten teen tämän ”? Ratkaisukeskeinen ajattelutapa tuo koulutuksiin ja luentoihin osallistuville ihmisille voimaantumisen tunnetta ja pystyvyyden kokemusta omissa tehtävissään. Käytännön harjoitteet ja dialogisuus ovat osa palveluamme.

Kasvuvalmennukset ja muutosprojektit

Vahva ammattilainen rinnalle muutoksiin, kehittymiseen tai matkalle kohti tavoitteita!

Kaipaatko apua yrityksesi liiketoiminnan johtamisessa? Tai tarvitsetko tukea vision määrittelemisessä, strategiatyössä ja  strategian toteuttamisessa?

Meiltä saat rautaista kokemusta ja ammattitaitoa yrityksesi kasvun, digitalisaatiomuutosten tai muiden muutosten tueksi. Valmennus on tavoitteellinen prosessi, jossa keskiössä ovat asiakkaan omat tavoitteet ja konkreettiset tarpeet.

Yhdessä luomme innostusta ja saavutamme tuloksia!

Lyhytterapia

Tuntuuko, että elämässäsi on asia tai vaihe, jonka kanssa et selviä yksin? Haittaavatko henkilökohtaisen elämäsi kipukohdat työtäsi? 

Terapiatyöskentely auttaa sinua jäsentämään, purkamaan ja käsittelemään elämäsi tärkeitä, mutta myös kuormittavia asioita ja ajattelumalleja. Lyhytterapialla usein saavutamme kestäviä tuloksia ilman, että tarvitsee hakeutua pitkiin psykoterapiajaksoihin.

Terapian aloitukselle ei ole ikärajaa, eikä kestolle määrärajaa. Terapian voi ajatella kriisitilanteiden avun lisäksi elämänhallintaa ja myönteistä elämäntapaa ylläpitävänä apukeinona. Jo yksikin kerta voi olla ratkaiseva myönteinen muutos elämässäsi!

Pariterapia on oivallinen työkalu parisuhteen solmukohdissa. Sen ei tarvitse olla viimeinen oljenkorsi, vaan pariterapian voi aloittaa ennaltaehkäisevästi. Kommunikointi- ja tunne-elämän taitojen parissa työskentely tuovat syvyyttä ja ymmärrystä parisuhteeseen. 

Kelan tukemia terapioita ei toistaiseksi ole tarjolla. Keskitymme lyhytterapeuttiseen ja joustavaan asiakastyöskentelyyn.

Terapiavastaanotto sijaitsee Limingassa, mutta mahdollista myös etänä! (Korona-aikana pääsääntöisesti etäyhteydellä).